O zakładzie

Zakład został utworzony w ramach Instytutu Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej 1 października 2001 roku.

W zakładzie prowadzone są badania w zakresie:

  • modelowania porowatych materiałów biologicznych (tkanek miękkich, kości) i biozastępczych (hydrożeli), oraz symulacje procesów patologicznych (np. osteoporozy kości, obrzęku limfatycznego, wodogłowia),
  • rozwijania metod identyfikacji właściwości materiałowych z zastosowaniem technik drganiowych, falowych, przepływu gazu i cieczy, metod zbiornikowo-kolumnowych, wykorzystanie zjawisk relaksacji i pełzania,
  • badania właściwości mechanicznych, strukturalnych, transportu ciepła i masy  materiałów porowatych,
  • rozwijania metod diagnostyki i monitorowania materiałów technicznych i biologicznych.

Struktura

Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej
  • Laboratorium Badań Strukturalnych
  • Laboratorium Badań Ultradźwiękowych
  • Pracownia Biomechaniki

Kontakt

ul. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz
mgr Karol Pawełkowski
tel. 52 32 57 652
e-mail: karolp@ukw.edu.pl
godziny urzędowania: 7:30-15:00

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-074 Bydgoszcz,

ul. Kopernika 1, tel. +52 32 57 652